TIETOSUOJA-KÄYTÄNTÖ

TIETOSUOJA-KÄYTÄNTÖ

TIETOSUOJA-KÄYTÄNTÖ

Viimeisin päivitys: 21.9.2022

NissanConnect Door to Door Navigation -sovellus (“sovellus”), jonka julkaisija on Nissan Motor Co., Ltd (“Nissan” tai “me”), on GPS:ään perustuva navigointisovellus, joka ohjaa sinut “ovelta ovelle” yhdestä kohteesta toiseen kohteeseen ja takaisin Nissan-ajoneuvosi luo. 

Sovelluksessa on mm. seuraava toiminnot:

 • Find My Car (Auton paikannin): kun laitteesi on yhdistetty Nissan-ajoneuvosi navigointijärjestelmään, sovellus hakee Nissan-ajoneuvosi sen hetkisen sijainnin. Kun lähdet Nissanajoneuvosi luota, saat ilmoituksen laitteeseesi, ja näet ajoneuvon sijainnin kartalla, jotta löytäisit sen helposti myöhemmin;

 • Navigointi viimeisimpään kohteeseen: kun laitteesi on yhdistetty Nissan-ajoneuvosi navigointijärjestelmään, sovellus hakee ajoneuvon sen hetkisen sijainnin, eli paikan, jonne olet pysäköinyt sen. Paikka näytetään kartalla. Näet kävelyreitin viimeisimpään kohteeseen, jos olet siitä viiden kilometrin etäisyydellä. Jos olet viittä kilometriä kauempana viimeisimmästä kohteesta, kävelyreittiä ei luoda automaattisesti.

 • Lähetä Nissan-ajoneuvollesi kohde: käytä sovellusta kohteen löytämisessä ja lähetä se Nissan-ajoneuvollesi.


Kun otat käyttöön, selailet ja käytät sovellusta ja siihen liittyviä palveluita, luovutat Nissanille henkilötietojasi. Nissan toimii julkaisijan roolissa myös henkilötietojesi rekisterinpitäjänä ja käsittelee sellaisia tietoja TomTomin toimiessa tietojenkäsittelijänä.


Lue tietosuojakäytäntö huolellisesti, koska siinä kerrotaan, kuinka Nissan käyttää henkilötietojasi, ja kuinka voit päästä käsittelemään ja muokkaamaan niihin liittyviä oikeuksiasi. Tietosuojakäytäntö täydentää sovelluksen käyttöehtoja ja kaikkia asiakirjoja tai ilmoituksia, jotka saattavat viitata tähän tietosuojakäytäntöön.


Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, voit ottaa suoraan yhteyttä Nissanin tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

1. MINKÄLAISIA HENKILÖTIETOJA NISSAN KERÄÄ?

  Tiedon tyyppi  Esimerkkejä tiedoista
  Yhteystiedot Sähköpostiosoite 
  Sijaintiin liittyvät tiedot  Reaaliaikainen sijainti käyttämällesi laitteelle ja Nissan-ajoneuvollesi
  Navigointiin liittyvät tiedot Viimeisin kohteesi, etäisyys viimeisimpään kohteeseen, saapumisaikasi, ajo-ohjeet, kävelyohjeet, Nissan-ajoneuvon pysäköintipaikan osoite, tallennetut määränpäivät (koti, työpaikka, muut määränpäät), osoitekirjan tiedot (mukaan lukien yhteystietosi ja yhteystietojesi tunniste- ja osoitetiedot), navigointiasetukset (liikennetiedotusten päivitystiheys, etäisyysyksiköt jne.). 
  Sovellukseen liittyvät tiedot Sovelluksen versio, sovellukseen ladattujen karttojen versio

Kun päätät sallia sovelluksesta pääsyn osoitekirjaasi, annat Nissanille kolmansia osapuolia koskevia henkilötietoja (esim. tunnistetietoja ja osoitteita). Haluamme tällaisissa olosuhteissa muistuttaa, että on sinun vastuullasi ilmoittaa yhteystiedoillesi, että siirrät tietoja Nissanin käsiteltäväksi ja antaa heille tämä tietosuojakäytäntö. 


Osa henkilötiedoista voi olla pakollisia tai valinnaisia, pyynnöstäsi riippuen. Pakolliset tiedot ilmoitetaan niitä pyydettäessä. Jos kieltäydyt pakollisten tietojen antamisesta, Nissan ei ehkä voi käsitellä pyyntöäsi (esim. käyttäjätilin perustamista, sovelluksen yhdistämistä Nissanajoneuvoon, GPS-navigointipalveluiden toimittamista sovelluksen kautta jne.)  

2. MIHIN TARKOITUKSIIN NISSAN KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJASI?

Nissan käyttää henkilötietojasi vain seuraaviin tarkoituksiin: 

  Käyttötarkoitukset Esimerkkejä henkilötietojesi käytöstä Oikeudellinen perusta
  Käyttäjätilisi luonti ja hallinta  • käyttäjätilisi luomiseen

• itsesi tunnistamiseen sovelluksessa voidaksesi tallentaa suosikkikohteita
 
• käyttäjätilisi päivittämiseen tarvittaessa
Sovelluksen käyttöehtojen noudattamiseen
  GPS-navigointipalveluiden suorittamiseen  • laitteesi reaaliaikaiseen paikantamiseen (muistuttaja pyytää hyväksyntää reaaliaikaiselle paikannustoiminnolle), jotta voisimme tarjota GPS-navigointipalveluja
 
• Nissan-ajoneuvosi reaaliaikaiseen paikantamiseen (muistutus pyytää hyväksyntää reaaliaikaiselle paikannustoiminnolle), jotta voisimme tarjota GPSnavigointipalveluja
 
• jakaaksesi viimeisimmän kohteesi Nissan-ajoneuvon navigointijärjestelmään yhdistämällä sovelluksen Nissan-ajoneuvoosi
 
• kohteeseesi ohjaamiseen ajon aikana
 
• ohjataksemme sinut viimeisimpään kohteeseesi kävellen, kun olet pysäköinyt Nissan-ajoneuvosi
 
• Nissan-ajoneuvosi sijainnin muistamiseen, jotta voisimme ohjata sinut takaisin sen luo
 
• tallentaaksesi suosikkikohteesi löytääksesi ne nopeammin
 
• jakaaksesi Nissan-ajoneuvosi sijainnin laitteesi navigointisovelluksen kanssa
 
• ladataksesi automaattisesti päivitetyt liikenne- ja karttatiedot sovellukseen
Käyttöehtojen noudattaminen
  Navigointi tallennettuihin / suosikkikohteisiin
• salliaksesi sovelluksen pääsyn osoitekirjaasi, jotta voisimme ohjata sinut valitsemiisi yhteystietojesi osoitteisiin. Suostumuksesi
  Sovelluksen ja siihen liittyvien palveluiden sekä käyttäjäkokemuksesi parantaminen  • kehittääksemme sovellusta ja siihen liittyviä palveluita 
 
• parantaaksemme sovelluksen käytettävyyttä
 
• edistääksemme sovelluksen turvallisuutta
Nissanin oikeudellinen peruste parantaa sovellusta ja siihen liittyviä palveluita sekä käyttäjäkokemusta 
  Sovintomenettely tai riitaasioiden käsittely • riitojen tai oikeudenkäyntien hallinnoimiseksi  Nissanin oikeudellinen peruste puolustaa omia oikeuksia ja etuja
  Lakien ja säädösten noudattaminen  • noudattaaksemme lakeja ja säädöksiä 
 
• käsitelläksemme pyyntöjäsi oikeuksiesi toteuttamiseksi
Lakiin ja säädöksiin perustuvat velvoitteet, joita Nissan noudattaa 

3. KUKA VOI KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi voidaan siirtää seuraaville vastaanottajille, kun käytät sovellusta ja siihen liittyviä palveluja, selaat ja käytät niitä:  

  Vastaanottajat  Käyttötarkoitukset 
  Nissan ja sen täysvaltuutetut työntekijät Sovelluksen ja siihen liittyvien palvelujen hallinnointi tämän tietosuojakäytännön kohdassa 2 määritellyllä tavalla. 
  TomTom  Tietojenkäsittelijänä, joka tuottaa GPS-navigointipalveluita Nissanin puolesta
  Nissanin palveluntarjoajat (IT-palveluntarjoajat jne.)  Yksinomaan sovelluksen ja siihen liittyvien palvelujen hallinnointiin liittyviin operatiivisiin ja teknisiin tarkoituksiin
  Hallinto- tai oikeusviranomaiset Ainoastaan nimenomaisen ja perustellun pyynnön tai väitetyn lakien tai asetusten rikkomisen yhteydessä
  Asianajajat ja kaikki asianosaiset Tarvittaessa yksinomaan mahdollisten riita-asioiden ja muiden oikeudellisten kysymysten käsittelyssä

4. SIIRRETÄÄNKÖ HENKILÖTIETOJASI EUROOPAN UNIONIN (EU) / EUROOPAN TALOUSALUEEN (EEA) / YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN (UK) / SVEITSIN ULKOPUOLELLE?

Koska Nissan, sen tytäryhtiöt ja osa sen palveluntarjoajista sijaitsevat EU:n/ETA:n/Yhdistyneen kuningaskunnan/Sveitsin ulkopuolisissa maissa, henkilötietojasi käsitellään kolmansissa maissa. 

Kun henkilötietojasi siirretään tällaisiin kolmansiin maihin, Nissan toteuttaa sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä (kuten eurooppalaisissa vakiosopimuslausekkeissa) vaaditut oikeudelliset ja/tai sopimukselliset toimet, jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty ja tarvittaessa sen jälkeen, kun se on arvioinut oikeuksiesi soveltuvuuden kolmannen maan alueella. 

 

5. KUINKA NISSAN SUOJELEE HENKILÖTIETOJASI?

Nissan on toteuttanut teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi ja erityisesti mahdollisia henkilötietojen tietoturvaloukkauksia vastaan. Näillä toimenpiteillä taataan henkilötietojen kannalta riittävä turvallisuus. Niissä otetaan huomioon tekniikan taso ja toteutuskustannukset suhteessa suojattavien henkilötietojen riskeihin ja luonteeseen.

Nissan takaa, että sen työntekijät ja muut henkilötietojasi käsittelevät henkilöt noudattavat Nissanin sisäisiä henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä ja menettelyjä. Nissan tarkistaa ja päivittää käytäntöjään tässä asiayhteydessä parantaakseen tietosuojaasi ja varmistaa, että sen sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja noudatetaan huolellisesti.

Jos olet löytänyt haavoittuvuuden tai haluat ilmoittaa turvallisuusuhasta, voit ottaa suoraan yhteyttä Nissanin tietosuojavaltuutettuun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

 

6. KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietojasi säilytetään pääsääntöisesti vain sen ajan, joka on tarpeen sellaisten tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten tiedot on kerätty. 

Erityisesti:

 • käyttäjätiliin liittyviä tietoja säilytetään käyttäjätilisi poistamiseen saakka tai kun käyttäjätilisi on ollut kaksi (2) vuotta käyttämättömänä; 

 • GPS-navigointipalveluihin liittyviä tietoja säilytetään, kunnes pyydetty palvelu on toimitettu tai poistettu, jos olet päättänyt tallentaa niitä sovellukseen; 

 • sinun toimintaasi liittyvää tietoa Internetissä tai muussa sähköisessä verkossa säilytetään kolmetoista (13) kuukautta tallentamisesta lähtien.

Näiden säilytysaikojen lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää todistusaineistona vain sovellettavan vanhentumisajan kuluessa (esim. yleisimmät säilytysajat ovat yleensä tällaisissa tarkoituksissa 5-7 vuotta). 

7. MITKÄ OVAT OMIA HENKILÖTIETOJASI KOSKEVAT OIKEUTESI?

Jos asuinpaikkasi on EU/ETA/UK/SVEITSI, sinulla on seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet:  

 • voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi saadaksesi selkeää, läpinäkyvää ja ymmärrettävää tietoa tavasta, jolla Nissan käsittelee henkilötietojasi (tässä käytännössä ilmoitetulla tavalla) sekä saadaksesi kopion henkilötiedoistasi.
   

 • voit pyytää korjausta henkilötietoihisi muokataksesi niitä, jos tiedot ovat vanhentuneita, virheellisiä tai epätäydellisiä.

 • voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu Nissanin oikeutettuun etuun. Nissan ei enää käsittele henkilötietojasi, ellei Nissan pysty osoittamaan käsittelylle pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, kuten lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (esim. lakisääteinen velvoite, johon liittyy asiakirjojen säilyttäminen) tai oikeudellisten vaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

 • paitsi jos asut Sveitsissä, voit pyytää käsittelyn rajoittamista määrätyn ajan, erityisesti suorittaaksesi varmennuksia, joita koskee yksi seuraavista:
 • ➢ kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin niiden käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka Nissan tarvitsee henkilötietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseksi;

  ➢ käsittely on lainvastaista ja sen sijaan, että pyytäisit tietojen poistamista, haluat mieluummin rajoittaa niiden käyttöä; 

  ➢Nissan ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelytarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; 

  ➢ olet vastustanut käsittelyä, jota näin ollen rajoitetaan, kunnes on tarkistettu, voivatko Nissanin pakottavat oikeutetut perusteet syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi.

   

 • voit perua suostumuksesi milloin vain ilman että tämä peruutus vaikuttaisi aiemmin suoritetun käsittelyn laillisuuteen. 

 • poikkeuksena, jos asut Sveitsissä, voit pyytää henkilötietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja voit myös pyytää niiden lähettämistä toiselle tietojenkäsittelijälle, kun se on teknisesti mahdollista. Tämä oikeus ei ole mahdollinen kaikissa olosuhteissa. Oikeus on voimassa vain, jos se täyttää kaikki seuraavat ehdot:
 • ➢ pyyntösi koskee ainoastaan henkilötietojasi (lukuun ottamatta nimettömiä tai kolmannen osapuolen tietoja);

  ➢ pyyntösi ei vaikuta haitallisesti muiden, erityisesti Nissanin (esim. liikesalaisuudet) tai kolmansien osapuolten (esim. immateriaalioikeudet) oikeuksiin tai vapauksiin; 

  ➢ käsittely suoritetaan automatisoidusti (paperitiedostoja ei siis oteta huomioon);

  ➢ käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon.  

   

 • voit pyytää henkilötietojesi poistoa (toisin sanoen oikeutta tulla unohdetuksi), kun yksi seuraavista oikeudellisista perusteista toteutuu:
 • ➢ vastustat henkilötietojesi käsittelyä eikä henkilötietojesi käsittelylle ole olemassa pakottavia perusteluita (esim. oikeudellinen velvoite, joka edellyttää asiakirjojen säilyttämistä);

  ➢ päätät peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely perustuu; 

  ➢ henkilötietosi eivät ole enää käyttökelpoisia niihin alkuperäisiin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai muunlaiseen käsittelyyn; 

  ➢ tietojesi käyttö ei ole sovellettavien lakien tai asetusten mukaista. 

Sinulla voi olla asuinmaastasi riippuen muita oikeuksia, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn.


Joissakin tilanteissa Nissan saattaa pyytää sinulta tarkkoja tietoja vahvistaakseen henkilöllisyytesi ja varmistaaksesi oikeuksiesi harjoittamismahdollisuuden. Tämä on toinen asianmukainen turvatoimenpide, jolla varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada niitä.

Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, tai haluat päästä käsittelemään tai muokkaamaan oikeuksiasi, voit ottaa suoraan yhteyttä Nissanin tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.


Jos haluat, voit myös tehdä kantelun kansalliselle tietosuojavaltuutetulle. Tätä oikeutta voidaan käyttää milloin tahansa ja maksutta, lukuun ottamatta mahdollisia postimaksuja tai oikeudellisesta edustuksesta tai -avusta aiheutuvia kuluja, jos päätät käyttää ulkopuolista apua menettelyssä. 

8. KÄYTÄNNÖN MUUTOKSET 

Tietosuojakäytäntöä saatetaan muuttaa ajoittain, ja erityisesti heijastamaan sovelluksessa tapahtuvia tai noudatettavissa laeissa tapahtuvia muutoksia. Nissan toimittaa sinulle päivitetyn tietosuojakäytännön millä tahansa asianmukaisella tavalla, jos sovellettavat lait sitä edellyttävät. Suosittelemme joka tapauksessa tietosuojakäytännön lukemista ennen sovelluksen käyttöä.