Yhteenveto ehdoista ja säännöistä:

Pysyvästi Suomessa asuville, yli 18-vuotiaille henkilöille. Osallistumisaika: 03.01. - 05.01.2020 välisenä aikana. Ei ostopakkoa.

Osallistuminen: Vastaa kysymykseen Nissanin Facebook-sivulla aikavälillä 03.01. - 05.01.19 (klo 23:59 saakka). Palkinto: Nissan arpoo kaksi kahden lipun pakettia kaikkien arvontaan osallistuneiden joukosta. Palkintona on 2 x 2 kpl pääsylippuja 25.01.2020 Helsingin Hartwall -areenalla pelattavaan Jokerit vs. Kunlun Red Star-otteluun. Palkintoa ei ole mahdollista siirtää muulle päivälle, eikä vaihtaa rahaksi tai muuhun palkintoon. Voittajat joutuvat itse vastaamaan kuljetuksista tapahtumapaikalle. Arvonnan järjestäjä ei korvaa matkakuluja. Järjestäjä: Nissan Nordic Europe Oy, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland. Ehdot ja säännöt kokonaisuudessaan alla.

Ehdot & säännöt kokonaisuudessaan

1.Arvonta on avoin Suomessa pysyvästi asuville, 18-vuotiaille tai sitä vanhemmille henkilöille, poissulkien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä, jälleenmyyjät ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tahot.

2. Osallistumisaika: Arvontaan osallistuminen 03. –05. tammikuuta 2020 (klo 23:59 saakka) välisenä aikana.

3. Ei ostopakkoa; joskin tarvitset toimivan internet-yhteyden (ja voimassa olevan Facebook-tilin) voidaksesi osallistua.

4. Voittaja menettää palkintonsa mikäli:

a. Voittaja ei voi vahvistaa palkinnon vastaanottamista 24 h sisällä ilmoituksesta.

5. Osallistuminen:

a. Kirjaudu sisään omalle Facebook-tilillesi (tai luo tili ilmaiseksi),

b. Etsi Nissanin Facebook-seinältä arvontapostaus

c. Julkaise arvontapostauksen kommenttikentässä vastaus, jossa on veikkauksesi ja sinulla on mahdollisuus voittaa.

7. Vain yksi osallistuminen henkilöä kohden arvonta-aikana.

8. Kaikki osallistumiset tulee tehdä ennen arvonnan päättymistä. Emme hyväksy arvontaan mukaan kampanja-ajan jälkeisiä osallistumisia.

9. Voittajan valinta: Voittajat arvotaan Nissanin toimesta arvontaan osallistuneiden joukosta. Arvontaan osallistuvat kaikki arvontaan osallistuneet, jotka ovat noudattaneet kampanjan sääntöjä ja ehtoja määräajan puitteissa.

10. Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookin välityksellä 7. tammikuuta yksityisviestillä.

11. Mikäli valittua voittajaa ei tavoiteta 24 tunnin kuluessa yhteydenotosta, Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä valitun voittajan ja jakaa palkinnon vaihtoehtoiselle henkilölle samaa valintatapaa noudattaen. Tällaisessa tapauksessa jokainen jälkikäteen valittu voittaja voi saada lyhyemmän ajan vastata yhteydenottoon.

12. Palkinto: Arvonnan voittajat (2 kpl) saavat: 2x2 kpl pääsylippuja 25.01.2020 Helsingin Hartwall -areenalla pelattavaan Jokerit vs. Kunlun Red Star -otteluun

Palkinnon arvo: 78 euroa.

Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista Palkinnon vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista, Nissan Nordic Europe vastaa palkinnon arpajaisverosta.

13. Palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

14. Odottamattomien olosuhteiden sattuessa Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa palkinto samanarvoiseen tai arvokkaampaan muuhun palkintoon.

15. Osallistumalla tähän Arvontaan osallistujat antavat arvonnan järjestäjälle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ja tekijänoikeuspalkkioista vapaan luvan käyttää, kopioida, toistaa tai julkaista voittajan etunimen Nissanin Facebook- ja YouTube-sivuilla.

16. Tarvittaessa ehtoja ja sääntöjä sovelletaan kolmansiin osapuoliin.

17. Valvominen: Järjestäjä hylkää osallistumiset, jotka näkee epäsopivaksi tai asiaankuulumattomaksi;

a. sisältävät väärän nimen;

b. sisältävät loukkaavaa tai muuten negatiivisesti Järjestäjän tai heidän kumppaneidensa nimeen, maineeseen tai suosioon vaikuttavaa sisältöä;

c. sisältävät tavaramerkkejä, logoja tai tekijänoikeuslain alaista kirjallista lupaa (kuten kuuluisat nimet, yritysten nimet jne.);

d. halventavat, vääristelevät tai loukkaavat muita ihmisiä tai yrityksiä mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, Järjestäjää (tai heidän kumppaneitaan)

e. edistävät mitä tahansa poliittista toimintaa.

18. Järjestäjä pidättää oikeuden varmistaa osallistujien kelpoisuuden, kuten esimerkiksi osallistujan ilmoittaman nimen tai iän. Järjestäjä voi vaatia osallistujalta tietoja, jotka se katsoo kohtuulliseksi ja tarpeelliseksi tätä tarkoitusta varten, ja Palkinto voidaan pidättää voittajalta, kunnes Järjestäjä on tyytyväinen tietojen tarkastukseen.

19. Kaikkien osallistujien täytyy osallistua arvontaan henkilökohtaisesti. Kaupan, kuluttajaryhmien tai kolmansien osapuolien tekemiä osallistumisia ei voida hyväksyä. Puutteelliset ja epäselvät osallistumiset, jotka sisältävät makromerkintöjä tai muita automatisoituja keinoja (mukaan lukien järjestelmät, jotka voidaan ohjelmoida syöttämään tietoja), sekä osallistumiset, jotka eivät tyydytä ehtojen ja sääntöjen määrittelemiä vaatimuksia hylätään, eikä niitä lasketa mukaan arvontaan. Mikäli ilmenee, että osallistuja käyttää tietokonetta tämän kiertämiseen käyttämällä esimerkiksi komentoja ‘script’, ‘brute force’, tai peittävät henkilöllisyytensä manipuloimalla IP-osoitettaan, käyttävät muita kuin omaa identiteettiään tai mitä tahansa automatisoituja keinoja osallistumisien parantamiseksi Arvontaan ja sen henkeen sopimattomalla tavalla, arvontaan osallistuminen hylätään.

20. Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneista, vahingoittuneista tai viivästyneistä osallistumisista, jotka perustuvat mihin tahansa verkkoon, tietokoneisiin tai ohjelmistojen virheisiin. Todisteita lähettämistä ei hyväksytä.

21. Kilpailijoita muistutetaan ottamaan huomioon, että Internet ei ole turvallinen ympäristö. Arvonnan Järjestäjä ei voi taata, että Arvonta on täysin virusvapaa ympäristö eikä voi taata, ettei kolmannen osapuolen aiheuttamia haittoja tule. Arvonnan Järjestäjää ei voi syyttää osallistujan tietokoneen tai älypuhelimen tai niiden sisältämän datan vaurioista, eikä mistään seurauksista, joita saattaa nousta mistään Arvontaan liittyvistä toimenpiteistä.

22. Järjestäjä käyttää arvonnan yhteydessä luovutettuja yhteystietoja ainoastaan Arvonnan hallinnollisiin tarkoituksiin eikä mihinkään muuhun, ilman käyttäjän lupaa.

23. Mikään näissä säännöissä ja ehdoissa ei pidä Järjestäjää tai kolmatta osapuolta vastuullisena kuoleman tai tapaturman sattuessa Järjestäjän tai kolmannen osapuolen poissaolon tai vilpin takia.

24. Sikäli kun lain puitteissa on mahdollista, Järjestäjä ja järjestäjän sidosyritykset luopuvat kaikesta vastuussa, mikä liittyy:

– Arvonnan viivästymiseen tai peruuttamiseen

– Muutoksiin tai palkinnon saatavuuteen tai käyttöön

– Muihin arvontaan, palkintoihin tai kolmanteen osapuoleen liittyviin seikkoihin, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa

25. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään Arvontaan osallistumisesta tai Palkinnon vastaanottamisesta osallistujalle aiheutuneesta vahingosta, menetyksestä tai vammasta.

26. Mikäli jostain syystä Arvonta ei ole mahdollista olla käynnissä suunnitellusti syistä, mukaan lukien ei kuitenkaan rajoittaen, kuten peukalointi, luvaton käyttöönotto, petos, tekninen vika tai muu Järjestäjän toimivallan ulottumattomissa oleva syy, joka vaikuttaa sen hallintaan, turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen tai Arvontaan asianmukaiseen kulkuun, Järjestäjä pidättää oikeuden (lain tai muiden kirjoitettujen ohjeiden puitteissa) hylätä kilpailijan suorituksen, joka peukaloi omavaltaisesti arvonnan osallistumisprosessia millään tavalla.

27. Mikäli jokin Järjestäjästä riippumaton teko, tapahtuma tai olosuhde, joka on Järjestäjän toimivallan ulkopuolella, estää Järjestäjää noudattamasta näitä ehtoja ja sääntöjä, ei Järjestäjä ole vastuussa mistään täyttämättä jättämisestä tai viivästymisestä suorittaa velvollisuutensa.

28. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja ehtoja milloin tahansa.

29. Tämä Arvonnan ei ole millään tavalla Facebookin tukema, hallinnoima tai siihen liittyvä. Osallistuja luovuttaa tietonsa Järjestäjän käyttöön, ei Facebookille, eikä Facebook ole vastuussa tästä Arvonnasta tai sen osista. Tarvittavissa määrin sovelletaan Facebookin ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com.

30. Osallistumalla tähän Arvonnan kaikkien osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä.

31. Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa, jotka liittyvät tähän arvontaan, eikä Järjestäjä vastaa siihen liittyviin kyselyihin.

32. Tähän Arvontaan ja kaikkiin siihen liittyviin erimielisyyksiin tai vaateisiin (mukaanlukien Palkinto), sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakia.

33. Järjestäjä: Nissan Nordic Europe Oy, Keilasatama 5, 02150 Espoo, Finland